گزارش وب كنفرانس؛

بررسی درآمد دولت از اپراتورهای موبایل

بررسی درآمد دولت از اپراتورهای موبایل

وب كنفرانس: باتوجه به اینكه برمبنای قانون اپراتورهای موبایل موظف می باشند قسمتی از درآمد خودرا به دولت اختصاص دهند پیش بینی می شود كه با اختتام وس، سهم دولت نیز از این درآمد كم شود.به گزارش وب كنفرانس به نقل از مهر، سالانه قسمتی از بودجه كشور بوسیله درآمد اپراتورهای تلفن همراه برای دولت تامین می شود از طرف دیگر برمبنای آنچه در پیش بینی بودجه 98 آمده است، وزارت ارتباطات از محل درآمد اپراتورها بالغ بر ۶۸ هزار و ۸۴۵ میلیارد ریال درآمد خواهد داشت كه از این میزان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با سهم ۹۳.۴ درصدی مبلغ ۶۴ هزار و ۳۱۱ میلیارد ریال و شركت ارتباطات زیرساخت با سهم ۴.۲ درصدی مبلغ ۲ هزار و ۹۰۶ میلیارد ریال را در اختیار می گیرند.
تحقق این درآمد از آنجایی حاصل می شود كه مطابق با پروانه اپراتورهای فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، این اپراتورها باید سالانه مبالغی را بعنوان حق السهم دولت از درآمدهای خود بپردازند كه بخش اعظم آن در اختیار رگولاتوری قرار می گیرد.
درآمد حدود ۳۱ درصدی دولت از خدمات ارزش افزوده
این درآمد از اپراتورهای تلفن همراه از محل حق پروانه، هزینه های نامبرینگ، خدمات الزامی عمومی (USO) كه حدود ۳ درصد برآورد می شود، حق فركانس شبكه موبایل، حق فركانس شبكه های رادیوئی، درآمد حاصل از مكالمات بین الملل صادره و وارده و نیز حدود ۲۸.۱ درصد از درآمد حاصل از سرویس ها و خدمات ارائه شده در حوزه ICT، حاصل می شود.
نحوه پرداخت حق السهم دولت از محل این خدمات، در مصوبات مختلفی از طرف كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد تاكید قرار گرفته است. به نحوی كه علاوه بر حق السهم دولت از واگذاری پروانه خدمات اپراتوری، نحوه تسهیم درآمد اپراتورها از مكالمات بین الملل صادره از كشور، در مصوبه ۱۷۶ كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آمده و در این مصوبه مقرر شده كه اپراتورها از درآمد خود باید مبلغی را به خدمات عمومی الزامی ارتباطات و فناوری اطلاعات و حق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعد از كسر سهم شركت ارتباطات زیرساخت، اختصاص دهند.
در سایر خدمات نیز، مبالغ حق السهم دولت، خدمات عمومی الزامی ارتباطات و فناوری اطلاعات (USO) و حق رگولاتوری از كل درآمد ناخالص اپراتورها محاسبه و دریافت می شود. از طرف دیگر مصوبه ۲۴۵ كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات كه درباره اصول حاكم بر انتقال منافع طیف فركانس است، اجازه می دهد كه رگولاتوری مبلغی را برمبنای ماده ۳ قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای مصوب سال ۱۳۶۰ و بخشنامه قیمت گذاری طیف امواج رادیویی مصوبه شماره ۱۰۷ در قبال فركانس واگذار شده، از اپراتور دریافت كند.
در مصوبه ۲۴۸ كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز مدل محاسبه مبالغ تسهیم درآمد دولت از درآمدهای حاصل از ارائه خدمات ارزش افزوده اپراتورها تصویب شده است كه طبق آن اگر اپراتور به صورت نیابتی نسبت به مانی كالكشن (جمع آوری مبالغ) به صورت Direct Carrier Billing (DCB) برای هرگونه شخص ثالث همچون تولید كننده محتوا اقدام نماید، سهم اپراتور، برابر قرارداد منعقد شده با شخص ثالث، همان درآمد اپراتور شمرده می شود و باید در قبال آن از درآمد تعریف شده به رگولاتوری، سهم دهد.
مطابق با مصوبات موجود و آنچه كه در پروانه اپراتورهای موبایل آمده است، برآورد می شود كه سالانه در مجموع حدود ۳۱ درصد از درآمد اپراتورها با عنایت به اصول حاكم بر پروانه هر اپراتور، در اختیار دولت قرار می گیرد.
درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت از همراه اول
برای مثال در گزارشی كه بر اساس اطلاعات مستند كدال بورس انتشار یافته است، پرداختی همراه اول به دولت های یازدهم و دوازدهم حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده و به تفكیك هر سال در این بازه زمانی مطابق جدول زیر آمده است:

این گزارش نشان میدهد كه همراه اول در یك دهه گذشته بیشتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان به دولت پرداخت كرده است. پرداختی های همراه اول به دولت، عناوینی چون رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات)، شركت ارتباطات زیرساخت، سود ناشی از سهام ۲۰ درصدی دولت در شركت مخابرات ایران، همراه اول و سهام عدالت، مالیات (عملكرد، تكلیفی، ارزش افزوده و حقوق)، پروانه فعالیت، گمرك و... را شامل می شود كه میزان این پرداخت از سال ۸۸ تا نیمه اول سال ۹۸ برابر با ۵۰۸.۹۵۷.۲۰۴ میلیون ریال است.
برآورد تخمینی از این گزارش حاكی از آنست كه برای مثال اپراتور همراه اول در سال ۹۷ حدود ۷ هزار میلیارد تومان از محل درآمد خودرا به خزانه دولت واریز كرده است. این درحالی است كه با عنایت به اصول حاكم بر پروانه اپراتورهای موبایل و مصوبات رگولاتوری، این اپراتور موظف به پرداخت حدود ۳۰ درصد از درآمد خود از محل خدمات ارزش افزوده به رگولاتوری است.
حال با عنایت به اینكه چندی است وزیر ارتباطات به دنبال شفاف سازی ارائه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه (VAS) كه از طرف اپراتورها و با حضور شركتهای ثالث ارائه كننده این خدمات عرضه می شود قصد اختتام دادن به این بازار را دارد، این سوال مطرح می شود كه با به انتها رسیدن این خدمات چه رقمی از سهم رگولاتوری از محل درآمدهای ارزش افزوده كاهش می یابد.
آذری جهرمی ارزش بازار خدمات VAS را حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می كند و به سبب مشكلاتی همچون كلاهبرداری و سوءاستفاده از ناآگاهی كاربران كه توسط خدمات دهندگان ارزش افزوده ایجاد شده، می خواهد این خدمات را اختتام دهد.
وزیر ارتباطات دلیل تعطیلی بازار كسب و كارهای ارزش افزوده را اجحاف حقوق كاربران و تخلف و كلاهبرداری شركتهایی عنوان كرده كه این بازار را در اختیار گرفته اند و تاكید دارد كه مهمترین سوژه در برخورد با VAS، حق الناس است كه از طرف این شركتها نادیده گرفته می شود.
كاهش ۲۸۰ میلیاردی درآمد رگولاتوری از «وس»
محاسبه تقریبی از درآمد اپراتورهای موبایل حاكی از آنست كه حدود ۱۰ درصد از درآمد اپراتورهای همراه از محل بازار خدمات ارزش افزوده است كه با احتساب كسر سهم ارائه دهندگان خدمات و تجمیع كنندگان و سایر بازیگران این اكوسیستم، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از این رقم به اپراتور موبایل اختصاص می یابد.
حال در صورتیكه ارزش بازار این خدمات را مطابق گفته وزیر ارتباطات ۲۶۰۰ میلیارد تومان درنظر بگیریم، با فرض سهم ۱۵۰۰ میلیاردی تومانی برای همراه اول و ۱۱۰۰ میلیارد تومانی برای ایرانسل از این بازار و نیز درآمد ۳۰ تا ۴۰ درصدی كه اپراتور از این بازار از آن خود می كند، درآمد سالانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای همراه اول و حدود ۳۶۰ میلیارد تومان برای ایرانسل متصور می شود كه از این رقم هر یك از این اپراتورها باید مبلغ ۲۸ تا ۳۱ درصد را به رگولاتوری پرداخت كنند.
برآوردهای تخمینی نشان میدهد كه از مجموع درآمد حدود ۸۶۰ میلیارد تومانی این دو اپراتور از محل VAS، حدود ۲۸۰ میلیارد تومان در اختیار رگولاتوری قرار می گیرد و به معنای دیگر امسال حدود ۲۸۰ میلیارد تومان، سهم رگولاتوری از بازار خدمات ارزش افزوده است.
البته این ارقام به غیر از مالیاتی است كه شركتهای خدمات ارزش افزوده و كاربران بابت این خدمات پرداخت می كنند؛ با این وجود در صورتیكه این كسب و كارها تعطیل شود، تخمین زده می شود كه حداقل حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان از درآمد رگولاتوری در سال كاهش پیدا می كند.
محاسبه دیگری كه از این تخمین به دست می آید حاكی از آنست كه با وجود اینكه از سال ۹۰ تابحال بازار خدمات «وس» برقرار است و در صورتیكه هر دو اپراتور تلفن همراه در مجموع، درآمدی بیشتر از ۱۳ هزار میلیارد تومان برای بازار خدمات ارزش افزوده به وجود آورده باشند، با این فرمول تقریبی و با احتساب ۳۰ تا ۴۰ درصد سهم درآمدی اپراتور از این بازار، در مجموع طی ۸ سال قبل رگولاتوری ۱۵۰۰ میلیارد تومان درآمد از این بازار داشته است.
این رقم به صورت تقریبی از مجموع درآمدهای همراه اول از سال ۹۰ تابحال از محل خدمات وس (۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ) مطابق جدول زیر و نیز با فرض اینكه اپراتور ایرانسل حدود ۸۰ درصد این درآمد (۶ هزار میلیارد تومان) را داشته باشد به دست آمده است.
درآمد تقریبی اپراتور همراه اول از بازار خدمات ارزش افزوده سال میزان درآمد (تقریبی) ۹۰ ۶۰ میلیارد تومان ۹۱ ۲۴۰ میلیارد تومان ۹۲ ۴۸۰ میلیارد تومان ۹۳ یكهزار میلیارد تومان ۹۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ۹۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ۹۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان ۹۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان ۹۸ (نیمه اول سال) ۶۰۰ میلیارد تومان
تلاش خبرنگار مهر برای ستاندن ارقام دقیق حق السهم دولت از درآمد اپراتورهای موبایل از رگولاتوری بی نتیجه مانده و این سازمان بعنوان نهاد مقررات گذار این حوزه، تابحال از ارائه پاسخ شفاف در مورد سهم اپراتورهای موبایل و مبالغ دریافتی خودداری كرده است.
با این حال این سوال همچنان مطرح است كه سهم دقیق رگولاتوری از محل خدمات ارزش افزوده اپراتورهای موبایل چقدر است و درآمدی كه رگولاتوری از اپراتورها دریافت می كند، صرف چه موضوعاتی می شود.


منبع:

1398/08/14
10:43:55
5.0 / 5
4355
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۵
WebMeet

webmeet.ir - حقوق مادی و معنوی سایت وب كنفرانس محفوظ است

وب كنفرانس

کنفرانس تحت وب و چت تصویری