مطالب وب كنفرانس


اشتراک پولی به تیک تاک اضافه می شود

اشتراک پولی به تیک تاک اضافه می شود

رفع موانع توسعه فیبر نوری با حمایت وزارت ارتباطات قابل انجام است

رفع موانع توسعه فیبر نوری با حمایت وزارت ارتباطات قابل انجام است

بهبود و توسعه شبکه همراه اول در دزفول

بهبود و توسعه شبکه همراه اول در دزفول

محصولات نوین تندیس

محصولات نوین تندیس
در قالب برنامه توسعه ارائه شد؛

برنامه چین برای تقویت اقتصاد دیجیتال تا سال ۲۰۲۵

برنامه چین برای تقویت اقتصاد دیجیتال تا سال ۲۰۲۵

شکایت اریکسون از اپل جهت استفاده بدون مجوز از فناوری ۵G

شکایت اریکسون از اپل جهت استفاده بدون مجوز از فناوری ۵G

آزمایش خاصیت جدید توئیتر برای مقابله با اخبار جعلی در 3 کشور

آزمایش خاصیت جدید توئیتر برای مقابله با اخبار جعلی در 3 کشور

قیمت زمین در شهر اندیشه

قیمت زمین در شهر اندیشه
توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران؛

اعلام فراخوان برای انتخاب کارگزار احراز هویت پنجره دولت هوشمند

اعلام فراخوان برای انتخاب کارگزار احراز هویت پنجره دولت هوشمند

هشت سفارش برای افزایش سرعت گوشی اندرویدی

هشت سفارش برای افزایش سرعت گوشی اندرویدی
WebMeet

WebMeet

webmeet.ir - حقوق مادی و معنوی سایت وب كنفرانس محفوظ است

وب كنفرانس

کنفرانس تحت وب و چت تصویری